De uitdaging van 2020

Bijgewerkt op: 7 jan. 2021

Jonge mensen, die zo hard werken voor hun toekomst, verdienen alle steun. Ze weten dat niets gratis is en willen dat ook niet. Het drukwerk dat je bij ons in de drukkerij of webshop (www.press-on.nl) besteld, biedt kansen genoeg.

PressOn is de (textiel) drukkerij van Stichting Mojo51. Het wordt tegenwoordig gerund door jonge mensen, die allemaal ondersteuning nodig hebben om een plekje in de samenleving te verwerven. Zoals in de vorige blog werd beschreven werd dit project vorig jaar ondersteund door de Provincie Overijssel en de rest (50%) aangevuld door de omzet van de drukkerij. We kunnen trots zijn op de resultaten (zie voorgaande blog: Deventernaren bedankt). Dit jaar hebben we geen medefinancierder kunnen vinden. Toch is er veel animo voor het arbeidsvoorbereidingstraject. Zoveel dat we besloten hebben met een klein team van jonge mensen met een tijdelijke of blijvende beperking het project voort te zetten. Een hele uitdaging, maar we hebben goed doorgesproken hoe we het aan gaan pakken en wat we van elkaar kunnen verwachten. Tot juni hebben we de financien om het project naar een hoger level te tillen, zodat het levensvatbaar is. Het is een risico, maar iedereen was het er over eens: als je niets doet, dan gebeurt er zeker niets. En als je alles al verloren hebt, is er niets meer te verliezen. Dus aan de bak. Eén partij heeft ons al enorm gesteund, namenlijk Lionsclub Deventer-Zuid. Een zeer ruime donatie heeft ons niet alleen financieel een hart onder de riem gestoken, ook heeft dit het moraal een trede hoger gebracht.

Het is spannend. Halen we het wel of niet.

Zoals het hoort, bekijken we elke maand de financiële situatie. Het gaat steeds een beetje beter, maar het is nog niet voldoende en juni kruipt steeds dichterbij. Het is heel spannend. Halen we het wel of niet. Beide opties staan open. Tijdens de bespreking is de drijvende energie voelbaar. Iedereen wil graag. Er zijn zorgen, angsten, maar ook veel creativiteit. De ene naar de andere oplossing voor allerlei oppoppende problemen vliegen om je oren. Geweldig om te zien dat deze jonge mensen, die veel tegenslagen te verwerken hebben gehad zich niet uit het veld laten slaan. Ondanks hun beperking hebben ze 1 voor 1 hun eigen talent. En die zetten ze voor 100% in. Er is binnen no-time een nieuwe website gebouwd, er is een beter deal gemaakt voor de inkoop van het textiel, het drukproces is veranderd en er is nagedacht over een verkoop methode, die minder geld kosten. Vandaag hebben we het gehad over het opzeggen van de huur van ons tweede pand. Het kon goedkoper vonden ze. Er moest verbouwd worden. Maten van het pand werden in kaart gebracht en in Sketchup werd een nieuwe indeling van het pand gemaakt.

En dan te bedenken dat je uitgerangeerd op de bank zat. Zonder toekomst, zonder eigen waarden

Er is geen tijd meer voor gezwam. Het team dat nu binnen PressOn hun arbeidstoeleidingstraject volgt zijn stuk voor stuk gemotiveerd jonge mensen. De jongste is 18 jaar de oudste 25. Stoere verhalen over drank en drugs zijn er niet. Er wordt met respect gesproken over de uitkering die ze ontvangen en iedereen is bezig met zijn/haar ontwikkeling. Niemand komt bij ons werken omdat van de uitkeringsinstantie moet (soms wel, maar die mensen houden het niet lang vol), maar komt om iets te leren. Bij binnenkomst wordt er naar je talent gekeken en naar aanleiding daarvan krijg je een functie. Er wordt van je verwacht dat je naar vermogen je werk doet. Zoals jonge mensen dat doen, zijn ze loyaal naar elkaar. Niemand is beter dan de ander en iedereen snapt dat als er tussen de middag geen eten op tafel staat je met een lege maag je werk moet doen en als de vuilnisbakken niet geleegd zijn het een onleefbare smerige bende wordt. Naast het ontwikkeltraject op het gebied van werk, is er vaak nog veel op persoonlijk gebied te regelen. Veel van onze mensen worden begeleid door een maatschappelijkwerker. En dat is heel fijn. Want wanneer de basis in je leven niet op orde is, is het heel moeilijk om de ontwikkeling te realiseren die nodig is om stappen vooruit te kunnen maken.#pressOn, #arbeidsvoorbereiding, #werk, #drukwerk, #zeefdrukken, #transferdruk, #reintegratie, #deventer