Aanmeldprocedure

Stichting Mojo51 heeft t op dit moment één traject waarvoor je je kunt aanmelden nl deel nemen aan de leeromgeving die de drukkerij PressOn biedt.  Voor aanmelding hanteren wij de hieronder genoemde procedure. Op dit moment hebben wij ivm de fysieke ruimte en de regels omtrent Corona geen leerplekken.

 

Aanmelden kan op twee manieren...

Aanmelden kan via de mail (info@mojo51.nl). We mailen je dan terug met informatie over de procedure en wat werken in het project inhoudt. Voor ons is het belangrijk dat we een goed beeld krijgen van wie je bent en wat je nodig hebt. Daarom wordt er altijd een kennismakingsgesprek gepland. In de mail krijg je een lijstje van ons met zaken die wij gaan vragen tijdens het kennismakingsgesprek.

 

Deze informatie kan gaan over:

  • Van welke organisaties heb je allemaal ondersteuning

  • Heb je ooit een onderzoek laten doen en is daar nog een document van

  • Wat wil je graag bereiken

  • Wat verwacht jij van ons

  • Wat verwacht je begeleider, je ouders e.d. van ons

  • Geef in het kort je motivatie om bij ons te komen werken

Soms is het goed om je ouders/verzorgers en/of begeleiders mee te nemen tijdens dit kennismakingsgesprek. Je krijgt veel informatie en twee mensen horen meer dan één.

 

Zonder kennismaking kunnen we geen aanname procedure starten

Met elkaar kennismaken vinden wij heel belangrijk. Als jij niet weet wat wij te bieden hebben en wie wij zijn, dan kan je geen goede beslissing maken over of je bij ons wil komen. Maar andersom geldt dat ook. Wij willen ook weten of wat wij te bieden hebben wel goed genoeg goed voor je is en of je binnen het huidige team past. Aan het einde van het gesprek maken we een vervolgafspraak. Tijdens de vervolgafspraak kan je aangeven of je wel of niet met Mojo51 in zee wil. In de tussenliggende periode kan je nog ontbrekende informatie naar ons toesturen.

 

​Hebben we alle informatie van je ontvangen, dan plannen we een vergadering om te bespreken of wij de juiste organisatie zijn om je te ondersteunen. Indien je niet bij ons terecht kan, kunnen wij suggesties doen welke andere organisaties je wellicht wel kunnen ondersteunen.

Als je wel bij ons wil komen en wij denken dat we je goed kunnen ondersteunen, dan wordt in het vervolggesprek besproken hoe het traject verder verloopt.